En timmes kombinationsalgoritm möjliggör att snabbt utesluta och inkludera stora negativa hjärthändelser [Engelska]

Bakgrund En 1-timmes algoritm med högkänslig troponin T (hs-cTnT) vid patientens ankomst och igen 1 timme därefter har visat sig att korrekt utesluta akut hjärtinfarkt. Mål Syftet med studien var att utvärdera den diagnostiska noggrannheten av 1-timmes algoritmen när den kompletteras med patienthistorik och ett elektrokardiogram (EKG) (den utökade algoritmen) för att förutsäga 30-dagars händelser av allvarliga hjärthändelser (MACE) och att jämföra det med algoritmen med hs-cTnT ensam (troponin-algoritmen). Metoder Denna prospektiva observationsstudie inkluderade patienter som sökte akutmottagningen (ED) med bröstsmärta, för vilka hs-cTnT beställdes vid ankomst. Hs-cTnT-resultatet vid 1 timme och ED-läkarens bedömningar av patienthistorik och EKG samlades in. Slutsatser En 1-timmes kombinationsalgoritm tillät snabb uteslutning och inkludering av 30-dagars MACE hos en majoritet av ED-patienter med bröstsmärta och fungerade bättre än den troponin-ensamma algoritmen.

Arash Mokhtari, Catharina Borna, Patrik Gilje, Patrik Tydén, Bertil Lindahl, Hans Jörgen Nilsson, Ardavan Khoshnood, Jonas Björk, Ulf Ekelund

2016

Journal of American College of Cardiology, 67(13):1531-1540