Ett 0h/1h-protokoll för säker tidig utskrivning av patienter med bröstsmärta [Engelska]

Mål Riktlinjer rekommenderar en 0-timmes/1-timmes högkänslig hjärt-troponin T (hs-cTnT) diagnostiskt strategi för patienter med akut bröstsmärta. Det finns dock lite data om hur denna strategi fungerar i kombination med klinisk riskstratifiering. Vi ämnade att utvärdera diagnostisk noggrannhet för ett accelererat diagnostiskt protokoll (ADP) med hjälp av 0-timmes/1-timmes hs-cTnT-strategi tillsammans med en anpassad Trombolys vid Myokardinfarkt (TIMI) poäng och elektrokardiogram (EKG) för att utesluta allvarliga negativa hjärthändelser (MACE) inom 30 dagar. Metoder Denna prospektiva observationsstudie inkluderade patienter som sökte akutmottagningen med bröstsmärta. TIMI-poängvariabler, akutläkarens bedömningar av EKG och 0-och-1-timmes hs-cTnT samlades in. Slutsats Totalt 1020 patienter inkluderades i den slutliga analysen. ADP-protokollet kunde snabbt identifiera patienter med låg risk för 30-dagars MACE.

Arash Mokhtari, Bertil Lindahl, Alexandru Schiopu, Troels Yndigegn, Ardavan Khoshnood, Patrik Gilje, Ulf Ekelund

2017

Academic Emergency Medicine, 24(8):983-992