·

Ett förenklat förhållande mellan vänsterkammares slut-diastoliska väggtjocklek och volym, uppskattat från vänster kammares massa och slut-diastolisk volym, skiljer fysiologisk från patologisk hypertrofi [Engelska]

vänsterkammares slut-diastoliska genomsnittlig väggtjocklek (LVEDMWT) kan med hög noggrannhet och precision uppskattas från vänsterkammares massa och vänsterkammares slut-diastoliska volym. Uppskattad LVEDMWT kan i sin tur användas för att beräkna förhållandet tjocklek till volym (TVR) som ett nytt index för relativ väggtjocklek. Den maximala TVR som finns hos uthållighetsidrottare var lägre än den övre gränsen för friska individer. Därför utesluter ökad TVR idrottshjärta som en alternativ diagnos hos patienter med patologiskt väggtjocklek.

Magnus Lundin, Einar Heiberg, David Nordlund, Tom Gyllenhammar, Katarina Steding-Ehrenborg, Henrik Engblom, Marcus Carlsson, Dan Atar, Jesper van der Pals, David Erlinge, Rasmus Borgqvist, Ardavan Khoshnood, Ulf Ekelund, Jannike Nickander, Raquel Themudo,

2017

Society for Cardiovascular Magnetic Resonance, 20th Annual Scientific Sessions, Washington