· ·

Främmande makter vill lära sig mer om svensk krishantering

Coronautbrottet är ett hot mot Sveriges nationella säkerhet. Det riskerar leda till en ökning av främmande makters aktiviteter, terrorattacker, organiserad brottslighet samt social oro, skriver Ardavan Khoshnood, specialistläkare, kriminolog och statsvetare

Ardavan Khoshnood

2020

Altinget.se, 3 April