·

Gärningsmannakarakteristika: En studie av 23 våldsbrottslingar i Sverige [Engelska]

Tjugotre brottslingar som dömts för mord/dråp eller försök till mord/dråp och deras respektive brott undersöktes för att identifiera gemensamma egenskaper. Domstolshandlingar gicks igenom, och den mest framträdande informationen från gärningsmännen var att de ofta var ensamstående, de flesta av dem hade inga psykiatriska diagnoser, den vanligaste metoden för att begå ett brott var en kniv eller vasst vapen (även om skjutvapen resulterade i fler dödsfall) och den vanligaste mordtypologin var tvister i nära relation och tvister mellan vänner eller bekanta. Baserat på en klusteranalys framkom två profiler: en med så kallade traditionella brottslingar och en profil överrepresenterad med gärningsmän som begår våld i nära relationer.

Ardavan Khoshnood, Marie Väfors Fritz

2017

Deviant Behavior, 38(2):141-153