Gastrointestinal stromalcellstumör

GIST tillhör de mer lågfrekventa gastrointestinala tumörerna men de flesta sjukhus har något eller några fall årligen. Terapin sker ofta av, eller i samråd med, regionala sarkomteam. Underläkare Ardavan Khoshnood, Lund, ger en översikt av sjukdomen och dess terapi.

Ardavan Khoshnood

2012

Svensk Kirurgi, 70(4):216-218.