·

Genomsnittlig väggtjocklek förbättrar karakterisering och prognos vid vänsterkammarhypertrofi [Engelska]

Vänsterkammares genomsnittliga väggtjocklek kan uppskattas enkelt och med hög noggrannhet från massa och volym. Det överensstämmer med uppmätt medelvärde för vänsterkammares väggtjocklek och är det mest prognostiska måttet jämfört med befintliga mått på hypertrofi i icke-vidgade vänsterkammare.

Magnus Lundin, Einar Heiberg, David Nordlund, Tom Gyllenhammar, Katarina Steding-Ehrenborg, Henrik Engblom, Marcus Carlsson, Dan Atar, Jesper van der Pals, David Erlinge, Rasmus Borgquist, Ardavan Khoshnood, Ulf Ekelund, Jannike Nickander, Raquel Themudo,

2019

Society for Cardiovascular Magnetic Resonance, 22nd Annual Scientific Sessions, Washington