·

Genomsnittlig väggtjocklek förbättrar karakterisering och prognos vid vänsterkammarhypertrofi [Engelska]

Vänsterkammares genomsnittliga väggtjocklek kan uppskattas enkelt och med hög noggrannhet från massa och volym. Det överensstämmer med uppmätt medelvärde för vänsterkammares väggtjocklek och är det mest prognostiska måttet jämfört med befintliga mått på hypertrofi i icke-vidgade vänsterkammare.