Glukos och högkänslig Troponin T förutsäger en låg risk för allvarliga hjärthändelser hos patienter som söker akutmottagningen med bröstsmärtor [Engelska]

Bakgrund Glukos växer fram som en biomarkör för tidig och säker uteslutning av akut hjärtinfarkt hos patienter med bröstsmärta på akutmottagningen (ED). Vi utvärderade den diagnostiska noggrannheten av dubbla tester med hög känsligt TnT (hs-cTnT) och glukos för att förutsäga allvarliga hjärthändelser (MACE) inom 30  dagar.Metod Detta var en sekundär analys av en prospektiv observationsstudie av 1167 patienter som sökte akuten med bröstsmärta och där vi hade tillgång till hs-cTnT och glukos vid presentation på akuten (0 h), och hs-cTnT 1 h senare. Vi testade tillägget av glukos <5,6 mmol/L till tre MACE-uteslutningsstrategier: hs-cTnT <5 ng/L, ≤14 ng/L eller en 0 h/1h-algoritm, dvs initial hs-cTnT <12 ng/ L med en 1 h förändring på <3 ng/L. Vi testade också tillägget av glukos ≥11 mmol/L till tre andra strategier också: hs-cTnT ≥52 ng/L, en 1 h förändring ≥5 ng/L eller hs-cTnT >14 ng/L. Resultaten var 30 dagars MACE och 30 dagars MACE utan instabil angina.Resultat Två dubbla testmetoder nådde vårt NPV-mål (Negativt Prediktivt Värde) för uteslutning av hjärtinfarkt: En 0 h hs-cTnT ≤14 ng/L och glukos <5,6 mmol/L identifierade 252 patienter (24,4%) med en 98,8% NPV för 30-dagars MACE och 99,6 % för MACE utan instabil angina. 0 h/1h hs-cTnT-algoritmen i kombination med glukos identifierade 240 patienter (23,2%) med en 99,2% NPV för 30-dagars MACE och 100% för MACE utan instabil angina. Ingen strategi med dubbla tester fungerade bättre än att använda hs-cTnT enbart.Slutsatser En kombination av hs-cTnT och blodsocker vid presentation till akuten kan användas för att identifiera nästan ¼ av patienter med bröstsmärt som söker akuten a med mycket låg risk för 30-dagars MACE där ytterligare testning inte behövs. Tillsats av glukos förbättrade inte förutsägelse av 30-dagars MACE.

Pontus Olsson, Ardavan Khoshnood, Arash Mokhtari, Ulf Ekelund

2021

Scandinavian Cardiovascular Journal, 55(6):354-361