·

Hålla Sverige gisslan: det skjutvapenrelaterade våldet [Engelska]

Svenska såväl som utländska publikationer har rapporterat en kraftig ökning av skjutvapenrelaterat våld i Sverige. Inga av dessa publikationer kombinerar dock officiell statistik från den svenska polisen, Brottsförebyggande rådet (BRÅ) och Socialstyrelsen (NBHW), för att studera skjutvapenrelaterat våld under de senaste två åren: 2016–2017. Resultatet av denna studie visar att skjutvapenrelaterat våld i Sverige kraftigt har ökat jämfört med andra skandinaviska länder, särskilt de senaste åren. Detta är troligen orsaken till ökningen av dödligt våld. Vidare tros det ökande antalet gäng och kriminella nätverk, liksom det höga inflödet av olagliga skjutvapen till Sverige, ha bidragit till den signifikanta ökningen av skjutvapenrelaterat våld i landet. Även om Sverige är ett av de mest demokratiska och friaste länderna i världen och har några av världens strängaste vapenlagar, har landet höga siffror vad gäller skjutvapenrelaterat våld. Denna studie avslöjar inte bara den ökande graden av skjutvapenrelaterat våld i Sverige, utan visar också att Sverige är i stort behov av ytterligare åtgärder för att bekämpa det olagliga flödet av skjutvapen och för att stoppa gängkriminalitet.

Ardavan Khoshnood

2019

Forensic Sciences Research, 4(1):88-93