Hamas attack blottlägger Irans geopolitiska mål

När röken klarnar blir silhuetterna av Irans ambitiösa geopolitiska strävanden mer urskiljbara, skriver Ardavan M. Khoshnood, docent, överläkare och lektor vid Lunds universitet.

Ardavan Khoshnood

2023

Altinget, 11 oktober