·

Hörru Skarsgård, vi iranier för vår egen talan

Alexander Skarsgård, tack, men nej tack. Vi iranier för vår egen talan.

Ardavan Khoshnood

2013

Aftonbladet, 10 Juni