Hög tid att sluta med syrgasbehandling vid ST-höjnings hjärtinfarkt [Engelska]

Syrgasbehandling (O2) hos patienter med bröstsmärta har varit en hörnsten i behandlingen av misstänkt hjärtinfarkt (MI). Nyligen randomiserade kontrollerade studier har dock visat att O2-behandling inte har några positiva eller negativa effekter på kardiovaskulära funktioner, mortalitet, morbiditet eller smärta hos normoxiska patienter med misstänkt MI och främst patienter med ST-höjningsinfarkt (STEMI). O2-behandling hos normoxiska STEMI-patienter bör därför utelämnas. Fler studier behövs för att diskutera hemodynamiskt instabila STEMI-patienter, liksom patienter med icke-STEMI, instabil angina och andra akuta tillstånd.

Ardavan Khsohnood

2018

BMC Emergency Medicine, 18:35