·

Ökat användande av skjutvapen vid grovt våld utmaning för akutvården

Allvarliga våldsbrott är fortfarande ett stort problem i Sverige. Detta gäller inte minst det skjutvapenrelaterade våldet.

Ardavan Khoshnood

2017

Läkartidningen, (35-36):1371.