طولانی شدن ایسکمیک QRS به عنوان نشان آسیب ماهیچه قلب در بیماران مبتلا به STEMI [انگلیسی]

بر خلاف تحقیقات پیشین، تحقیقات ما نشان داد که طولانی شدن QRS در بیماران مبتلا به STEMI، به عنوان نشان آسیب ماهیچه قلب، محدود است.