·

Karakteristika för dömda män som våldtagit kvinnor i södra Sverige mellan 2013 och 2018: en pilotstudie [Engelska]

Syftet med denna studie var att utvärdera karakteristika hos vuxna manliga lagöverträdare som dömts för våldtäkt eller grov våldtäkt mot vuxna kvinnor. Vi granskade alla fällande dom (n = 21) baserat på domstolshandlingar från tingsrätten, hovrätten och information från Skatteverket i Malmö, mellan 2013 och 2018. Resultaten indikerar att de vanligaste gärningsmannakarakteristikan var en ensamstående person i medelåldern och med utländsk bakgrund. Våldtäkten inträffade främst inom en privat miljö medan offren (som ofta var yngre och kände gärningsmannen) var medvetslösa. Även om antaganden baserade på dessa resultat bör göras med försiktighet, ger våra resultat en tydlig bild av de typiska omständigheterna under vilka dessa våldtäkter inträffade. Denna studie bör ses som ett första försök att skapa en databas med egenskaper och karakteristika hos dömda våldtäktsmän. När fler data läggs till kan effektivare och bättre analyser utföras och starkare generaliseringar kan göras. Information av detta slag kan också vara viktig för vidare forskning samt gärningsmannaprofilering.

Emelie Stiernströmer, Marie Väfors Fritz, Caroline Mellgren, Ardavan Khoshnood

2020

Forensic Sciences Research, 5(2):126-133