·

Kolmisoppis angrepp mot polisen är obefogat

Kolmisoppis påstående om att invandrares misstro mot polisen är begripligt, upprör mig. Den bild som han ger av Skånepolisen är för mig högst främmande.

Ardavan Khoshnood

2013

Aftonbladet, 28 November