Kontraktilitet, ventrikuloarteriell koppling och slagvolym efter akut myokardinfarkt med användning av tryck-volym slingdata från kardiell magnetresonanstomografi [Engelska]

I denna studie med 100 hjärtinfarktpatienter och 75 kontroller användes icke-invasiva tryck-volym slingor från hjärtmagnetresonanstomografi för att få fram nya fysiologiska mått som kontraktilitet och ventrikuloarteriell koppling. Resultaten visade signifikanta skillnader i dessa mått mellan patienter och friska, vilket erbjuder viktig information för diagnos och behandling av hjärtinfarkt.

David Nordlund, Theodor Lav, Robert Jablonowski, Ardavan Khoshnood, Ulf Ekelund, Dan Atar, David Erlinge, Henrik Engblom, Håkan Arheden

2024

Clinical Cardiology, 47(1):e24216