·

Medicinsk underrättelsetjänst – delrapport 1

Rapporten utgör den första av tre delrapporter och redovisar resultatet av forskning på uppdrag av Försvarsmakten.

Tobbe Petterson, Ardavan Khoshnood

2021

Försvarsmakten