·

Medicinska aspekter av våldsbrott i Sveriges region Skåne: en retrospektiv tvärsnittsdesign av ViCS-projektet [Engelska]

Inledning: Även om det har skett en minskning av mord och dråp inom vissa kategorier i Sverige har det senaste decenniet bevittnat en ökning av det totala dödliga våldet. Eskaleringen är främst kopplad till ökat skjutvapenvåld relaterad till kriminella gäng. Som ett resultat av detta, har Sverige en såpass hög frekvens av skjutningar och skjutvapenrelaterade mord, vilket gör landet ledande i Europa. Dock saknas vetenskapliga studier om detta fenomen. Denna artikel presenterar utformningen av projektet Våldsbrott i Skåne (ViCS), som syftar till att undersöka våldsbrott som kräver sjukhusvård eller orsakar dödsfall i region Skåne ur ett medicinskt, rättsmedicinskt och kriminologiskt perspektiv. Projektet syftar till att undersöka epidemiologi och trender av våldsbrott, skadeprofiler, behandlingar, patientutfall, dödsorsaker och viktimologi. Metoder och analys: Som en retrospektiv tvärsnittsstudie kommer ViCS att undersöka trauma orsakade av våldsbrott mellan åren 2000 och 2019. Data kommer att hämtas från flera institutioner, inklusive sjukhusjournaler från nio akutsjukhus, samt Rättsmedicinalverket. Projektet syftar till att studera medicinska och kriminologiska aspekter av våldsbrott, främst inriktade på överfall som involverar skjutvapen, skarpa vapen, trubbiga föremål, sparkar, slag och andra typer av överfall som strypning. Dataanalysen kommer att innefatta deskriptiv och inferentiell statistik. Diskussion: ViCS syftar till att bidra till den begränsade kunskapen om offer för våldsbrott i Sverige. Resultaten kan bidra till evidensbaserade interventioner inom medicinska, rättsmedicinska och kriminologiska discipliner, och potentiellt möjliggöra riktade förebyggande strategier och förbättringar inom akutsjukvården.

Alexandra Ringqvist, Basem Aloumar, Carl Johan Wingren, Ulf Ekelund, Ardavan M. Khoshnood

2023

Frontiers in Psychiatry, 14:1287007