· ·

Nitton offer för mord och försök till mord i Sverige [Engelska]

Offer för mord och mordförsök är inte ovanliga i Sverige. Vi ville därför studera dessa offer för att förstå deras skador, deras dödsorsak och deras förhållande till gärningsmannen. Alla fall under fem år i en tingsrätt i Sverige, där minst en gärningsman hade dömts för mord eller försök till mord, identifierades och domstolshandlingar granskades. Nitton offer kunde identifierades; 14 män och fem kvinnor, med en medelålder på 39,1 år. Även om kniv/vass vapen var det vanligaste vapnet som användes, orsakade användningen av skjutvapen fler dödsfall. Vår studie visar högre användning av skjutvapen än många andra länder. Den vanligaste anatomiska platsen som skadades av kniv/vassa vapen och skjutvapen var bröstkorgen följt av huvudet. Den vanligaste dödsorsaken var hypovolemi, följt av intrakraniella skador. Den höga graden av skjutvapen användning visar att skjutvapen är en vanlig metod i Sverige som ofta orsakar dödliga skador om gärningsmannen avser att döda offret. Våra resultat stödjer andra studier som visar att det främst är skador på kärlen, intrakraniella skador och skador på intratorakala organ, vilket orsakar ett offret dödas vid överfall med kniv/vass vapen eller skjutvapen.

Ardavan Khoshnood, Maria Väfors Fritz, Ulf Ekelund

2021

Brottsförebyggande rådet, Stockholm Criminology Symposium, Stockholm