Ingen evidens för rutinmässig rektalpalpation vid akut buk

Debattartikel i Läkartidningen som kritiserar ett beslut som Inspektionen för Vård och Omsorg tagit i ett ärende rörande rektalpalpation.

Ardavan Khoshnood, Ulf Ekelund

2016

Läkartidningen, 113(8):325