· ·

Ökat skjutvapenrelaterat våld i Sverige: En utmaning för akutsjukvården [Engelska]

Officiell statistik visar tydligt att antalet skjutvapenrelaterade våldshandlingar, inklusive dödsskjutningar, har ökat avsevärt under det senaste decenniet, inte minst mellan åren 2012-2017. Det är förmodligen därför som Sverige upplever en ökning av sin totala dödliga våld. Det råder ingen tvekan om att svensk akutsjukvård står inför en ny utmaning och behöver tydliga riktlinjer när det gäller både medicinsk hantering och säkerhetsfrågor relaterade till skjutvapenrelaterat våld.

Ardavan khoshnood

2019

Svensk förening för Akutsjukvård, Nationella mötet i Akutsjukvård, Stockholm