Ökning av det skjutvapen-relaterade våldet i Sverige [Engelska]

Skjutvapen-relaterat våld är vanligt i vår samtida värld och orsakar allvarlig skada både för människor och för samhället. Ett av de länder där det skjutvapen-relaterade våldet ökar är Sverige och dess sydligaste region, Skåne, där Malmö, Sveriges tredje största stad, är hårt drabbad. Om det inte begränsas riskerar Sverige att bli mer och mer våldsamt.

Ardavan Khoshnood

2017

Forensic Sciences Research, 2(3):158-160