·

Öppna drogmarknader, utsatta stadsdelar och skjutvapensvåld i två svenska städer [Engelska]

Skjutvapenvåld är en allvarlig utmaning i många länder över hela världen. Det har visat sig att det finns en förhöjd risk för ytterligare skottlossning i närheten inom en kort tidsperiod efter en skjutning. Den aktuella studien fokuserar på stadsdelar som polisen har märkt som ”sårbara” och där kriminella nätverk har stor inverkan på lokalsamhället. Sådana stadsdelar tenderar att ha öppna narkotikamarknader och ha höga nivåer av skjutvapenvåld. I denna artikel analyseras sambandet mellan öppna narkotika marknader och utsatta stadsdelar med skjutvapenvåld och risken för återkommande skottlossning inom kort tid efter en skjutning. Våra resultat tyder på att skjutvapenvåld är starkt koncentrerat till öppna narkotika marknader i utsatta stadsdelar, och att dessa platser dessutom uppvisar stora risker för upprepade skjutningar efter en första skjutnings händelse. Denna kunskap kan användas av polisen för att förbättra sina metoder för att förebygga eller störa skjutvapenvåldet i Sverige.

Manne Gerell, Joakim Sturup, Mia-Maria Magnusson, Kiim Nilvall, Ardavan Khoshnood, Amir Rostami

2021

Journal of Policing, Intelligence and Counter Terrorism, In Press