En multicenterutvärdering av tillförligheten och effektiviteten av ett 0h/1h-protokoll vid bedömning av bröstsmärta patienter på akutmottagningen [Engelska]
|

En multicenterutvärdering av tillförligheten och effektiviteten av ett 0h/1h-protokoll vid bedömning av bröstsmärta patienter på akutmottagningen [Engelska]

Om ett 0h/1h-protokoll implementerat i rutinmässig vård snabbt kan identifiera en stor andel patienter med bröstsmärta som är lämpliga för tidig utskrivning utan behov av ytterligare diagnostik, kan detta minska väntetiden på akuten och trängseln på sjukhusen samt bidra till minskade hälsovårdskostnader.

En multicenterutvärdering av tillförligheten och effektiviteten av ett 0h/1h-protokoll vid bedömning av  bröstsmärta patienter på akutmottagningen [Engelska]
|

En multicenterutvärdering av tillförligheten och effektiviteten av ett 0h/1h-protokoll vid bedömning av bröstsmärta patienter på akutmottagningen [Engelska]

Bakgrund Hos patienter med bröstsmärta på akutmottagning (ED) rekommenderar European Society of Cardiology (ESC) att man använder ett 0h/1h högkänsligt hjärt-troponin (hs-cTn) protokoll. Rekommendationen är dock baserad på observationsstudier och effekterna av protokollet vid implementering i rutinvård är okända. Syftet med denna studie är att bestämma säkerheten och effektiviteten för ESC 0h/1h hs-cTnT-protokollet, kompletterat med…

Det skjutvapenrelaterade våldet i Sverige – En systematisk litteraturstudie

Det skjutvapenrelaterade våldet i Sverige – En systematisk litteraturstudie

Det rapporteras att det skjutvapenrelaterade våldet ökar i Sverige. För att förstå trenden med med avseende på ökningen av detta, modus operandi (MO) och mordtypologi, och skadepanorama samt dödsorsaker, genomfördes en systematisk litteraturstudie. Efter en grundlig sökning i olika databaser identifierades totalt 25 studier publicerade i svenska och engelska peer review-tidskrifter som sedermera analyserades. Resultaten…

Det skjutvapenrelaterade våldet ökar

Det skjutvapenrelaterade våldet ökar

Debatten om brottsstatistik och vilka brott som ökar och inte är ofta infekterad. Diskussionen gagnas varken av under- eller överdrifter, utan borde hållas saklig. Sanningen är att ja, en del brott minskar och Sverige är internationellt sett mycket tryggt. Men det finns också mörka moln, exempelvis när det gäller skjutvapenrelaterat våld och explosionsvåld – områden där…

ST-J-amplituder från bröstet baserat på armelektroder som referens istället för Wilsons centrala terminal i smartphone-EKG-applikationer [Engelska]

ST-J-amplituder från bröstet baserat på armelektroder som referens istället för Wilsons centrala terminal i smartphone-EKG-applikationer [Engelska]

EKG-registrering med smartphone skulle kunna möjliggöra mycket tidig upptäckt av hjärtinfarkt och kunna fungera som ett substitut för EKG-apparater i områden där sådana saknas. Detta sätt att registrera EKG är dock begränsat av att inte ha tillgång till alla delar som finns i en riktig EKG-apparat. Skillnader jämfört med konventionellt EKG kan därför uppstå. Med…

Vänsterkammares globala väggtjocklek beräknas enkelt, detekterar och karakteriserar hypertrofi samt har prognostisk nytta [Engelska]
|

Vänsterkammares globala väggtjocklek beräknas enkelt, detekterar och karakteriserar hypertrofi samt har prognostisk nytta [Engelska]

Bakgrund Hjärt-MR (CMR) kan användas för att mäta vänsterkammares slut-diastoliska volym (LVEDV) och vänsterkammarmassa (LVM). Det finns dock för närvarande inget bra sätt att mäta normaliteten för LVM i förhållande till en given LVEDV. Vi antog att ett enkelt mått på vänsterkammares globala väggtjocklek (GWT) skulle vara ett bra sätt att upptäcka och karakterisera hypertrofi…

Diagnostisk noggrannhet av algoritmen ”Electrocardiographic Decision Support – Myocardial Ischaemia (EDS-MI)” för att identifiera koronart ocklusion [Engelska]

Diagnostisk noggrannhet av algoritmen ”Electrocardiographic Decision Support – Myocardial Ischaemia (EDS-MI)” för att identifiera koronart ocklusion [Engelska]

I EDS-MI räknas informationen i EKG så att de delar av hjärtat som är utsatta för syrebrist kan markeras på en karta över hjärtat. Tidigare studier har visat att metoden kan avgöra vilket av de tre kranskärlen som är stängt. Om metoden även skulle kunna användas för att upptäcka hjärtinfarkt – inte bara för att…