Bränderna i Malmö kräver nationella åtgärder
|

Bränderna i Malmö kräver nationella åtgärder

I dag är det Malmö som brinner. I morgon kan det vara din stad. Det som nu händer i Malmö är en nationell angelägenhet och kräver åtgärder på nationell nivå. Ändra praxis för anhållande och häktning och inför jourdomstolar för unga under 18 år. Det är två av flera förslag från Kristdemokraterna Malmö.

Diagnostiskt noggrannhet av högkänslig hjärt-troponin T vid presentation i kombination med historik och EKG för att utesluta allvarliga negativa hjärthändelser [Engelska]

Diagnostiskt noggrannhet av högkänslig hjärt-troponin T vid presentation i kombination med historik och EKG för att utesluta allvarliga negativa hjärthändelser [Engelska]

Studiemål Vi utvärderade den diagnostiska noggrannheten för högkänslig troponin T (hs-cTnT) mindre än 5 ng/L eller mindre än eller lika med 14 ng/L när patienten sökte akutmottagningen (ED), kombinerat med akutläkarens bedömning av anamnes och EKG, för att utesluta stora negativa hjärthändelser (MACE) inom 30 dagar. Metoder Denna prospektiva observationsstudie inkluderade patienter med bröstsmärta på…

Gärningsmannakarakteristika: En studie av 23 våldsbrottslingar i Sverige [Engelska]
|

Gärningsmannakarakteristika: En studie av 23 våldsbrottslingar i Sverige [Engelska]

Tjugotre brottslingar som dömts för mord/dråp eller försök till mord/dråp och deras respektive brott undersöktes för att identifiera gemensamma egenskaper. Domstolshandlingar gicks igenom, och den mest framträdande informationen från gärningsmännen var att de ofta var ensamstående, de flesta av dem hade inga psykiatriska diagnoser, den vanligaste metoden för att begå ett brott var en kniv…

Rosengårdsrapporten fortfarande lika aktuell
|

Rosengårdsrapporten fortfarande lika aktuell

Fler än 300 svenskar strider för IS och kan i skrivande stund vara med och planera attacker mot Europa. Därför är det inte någon överraskning att en svensk man nu åtalas misstänkt för inblandning i terrordåden i Bryssel. Och rapporten som tidigt varnat för radikalisering i Rosengård, där mannen växte upp, förtjänar ny uppmärksamhet.

En timmes kombinationsalgoritm möjliggör att snabbt utesluta och inkludera stora negativa hjärthändelser [Engelska]

En timmes kombinationsalgoritm möjliggör att snabbt utesluta och inkludera stora negativa hjärthändelser [Engelska]

Bakgrund En 1-timmes algoritm med högkänslig troponin T (hs-cTnT) vid patientens ankomst och igen 1 timme därefter har visat sig att korrekt utesluta akut hjärtinfarkt. Mål Syftet med studien var att utvärdera den diagnostiska noggrannheten av 1-timmes algoritmen när den kompletteras med patienthistorik och ett elektrokardiogram (EKG) (den utökade algoritmen) för att förutsäga 30-dagars händelser…

SOCCER-studien: Effekter av syregasbehandling på räddat myokard vid ST-höjningsinfarkt – En randomiserad studie [Engelska]
|

SOCCER-studien: Effekter av syregasbehandling på räddat myokard vid ST-höjningsinfarkt – En randomiserad studie [Engelska]

Våra resultat visar ingen skillnad gällande räddat myokard mellan syrgasgruppen och luftgruppen vilket tyder på att syrgasbehandling inte påverkade effekten av reperfusion hos STEMI-patienter som accepterats för akut PCI. Dessa resultat visar att det är säkert att inte ge syrgasbehandling till normoxiska STEMI-patienter.

En kejsares död – Mohammad Reza Shah Pahlavi och hans politiska cancer [Engelska]
| |

En kejsares död – Mohammad Reza Shah Pahlavi och hans politiska cancer [Engelska]

Mohammad Reza Pahlavi, shahen av Iran, störtades i den islamiska revolutionen 1979. Ett år senare gick han bort från lymfom, en sjukdom som han i hemlighet kämpat med i flera år. Det är dock fortfarande okänt exakt när han fick diagnosen cancer, om han var medveten om sitt tillstånd och om hans närstående visste om…