Checklistor och »crowdsourcing« för ökad patientsäkerhet på akutmottagningen

Checklistor och »crowdsourcing« för ökad patientsäkerhet på akutmottagningen

Checklistor gör det lättare att göra rätt på akuten. Det är tanken bakom en webbplats som lanseras denna månad. Den kommer att innehålla förslag till checklistor om vilken information som bör inhämtas för bedömningen på akutmottagningen. All akutpersonal inbjuds delta i utvecklingsprojektet.

Replik:  Rektalpalpation ska självklart göras i vissa fall

Replik: Rektalpalpation ska självklart göras i vissa fall

Peter Gunvén skriver att vi »bestämt avråder från rektalpalpation som rutin vid … akuta buksymtom«. Men vi uttrycker oss inte riktigt så. I artikeln konstaterar vi att det som är publicerat gällande värdet av rektalpalpation (PR) vid akut buk håller låg vetenskaplig kvalitet, och att de data som finns talar emot värdet av rutinmässig PR.

Rutinmässig rektalpalpation vid akut buk har inget visat värd

Rutinmässig rektalpalpation vid akut buk har inget visat värd

I klinisk praxis görs palpation per rektum rutinmässigt på vuxna patienter vid akut buk.  Vi utvärderade evidensen för detta genom en systematisk litteratursökning och identifierade 16 relevanta originalstudier.  Dessa visade att det saknas evidens för diagnostisk nytta av rektalpalpation vid akut buk, inklusive misstänkt appendicit. Rutinmässig rektalpalpation bör inte göras vid akut buk hos vuxna.