SEAL modellen — En modell för att uppskatta trängsel på svenska akutmottagningar utifrån arbetsbelastning [Engelska]

SEAL modellen — En modell för att uppskatta trängsel på svenska akutmottagningar utifrån arbetsbelastning [Engelska]

Bakgrund Trängsel på akutmottagningen är ett ökande problem i många länder. Syftet med denna studie var att utveckla en kvantitativ modell som uppskattar trängseln utifrån arbetsbelastning på svenska akutmottagningar. Metod Vid fem olika akutmottagningar bedömde ansvarig läkare och sjuksköterska arbetsbelastningen på akuten på en skala från 1 till 6 vid randomiserade tidpunkter under en treveckorsperiod…

Effekterna av syrgasbehandling på räddat myokard vid ST-höjningsinfarkt som behandlats med akut perkutan koronar intervention – SOCCER-studien [Engelska]

Effekterna av syrgasbehandling på räddat myokard vid ST-höjningsinfarkt som behandlats med akut perkutan koronar intervention – SOCCER-studien [Engelska]

Mål Trots brist på vetenskapliga bevis har syrgas länge varit en del av standardbehandlingen för patienter med akut hjärtinfarkt (AMI). Flera studier tyder dock på att syrgasbehandling kan ha negativa kardiovaskulära effekter. Vi beskriver här en randomiserad kontrollerad studie, dvs SOCCER-studien, som syftar till att utvärdera effekten av syrgasbehandling på räddat myokard och infarktstorlek hos…

Effekterna av syrgasbehandling på räddat myokard vid ST höjningsinfarkt som behandlats med akut perkutan koronar intervention – SOCCER-studien [Engelska]
|

Effekterna av syrgasbehandling på räddat myokard vid ST höjningsinfarkt som behandlats med akut perkutan koronar intervention – SOCCER-studien [Engelska]

SOCCER-studien tar upp en betydande kunskapslucka i den rutinmässiga vården av patienter med akut hjärtinfarkt. Även om syrgasbehandling är en del av standardvården, kanske syrgas inte är till nytta för dessa patienter, och kanske till och med skadligt. Resultatet av denna studie kan bidra till att ändra internationella behandlingsriktlinjer för patienter med akut hjärtinfarkt. Dessutom…

ABC om Yrsel på akuten

ABC om Yrsel på akuten

Majoriteten av patienterna som söker akutmottagningen med yrsel lider av godartade tillstånd. Några procent av dessa patienter har dock en livshotande tillstånd som t.ex. stroke. HINTS (Head-Impulse test, Nystagmus, Test-of-Skew) gör det möjligt för läkaren att identifiera patienter med ett akut vestibulärt syndrom av centralt ursprung. HINTS är känsligare än tidig undersökning med magnetkamera. Det…