Cirkadiska presentationsmönster och EKG för män och kvinnor med misstänkt akut koronart syndrom på akutmottagningen [Engelska]
|

Cirkadiska presentationsmönster och EKG för män och kvinnor med misstänkt akut koronart syndrom på akutmottagningen [Engelska]

Presentationsmönstren var ganska lika för män och kvinnor med stor sannolikhet för akut koronart syndrom (ACS) för dem som sökte på morgonen. Detta kan vara relaterat till förändringar i trombolytisk aktivitet, trombocytaggregering och sympatisk systemaktivering. Hos patienter med EKG-tecken på ST-höjning var sannolikheten för ACS mycket mindre för män än för kvinnor. Detta kan kanske…

Moderaterna måste sopa framför sin egen dörr

Moderaterna måste sopa framför sin egen dörr

Att iranierna är Mats Nilsson tacksamma för hans motioner i riksdagen är ingen hemlighet. Många iranska radio- och tv-kanaler i exil har talat om Nilsson. Men frågan återstår; Hur kan Urban Ahlins önskan om samarbete och dialog med Hamas vara dåligt, men inte Reza Khelilis öppna stöd till den regim som håller Hamas på benen?