Ett artificiellt neuralt nätverk för att minska antalet ambulans-EKG som överförs för läkarbedömning för att upptäcka ST-höjningsinfarkt [Engelska]

Ett artificiellt neuralt nätverk för att minska antalet ambulans-EKG som överförs för läkarbedömning för att upptäcka ST-höjningsinfarkt [Engelska]

Bakgrund: Pre-hospital överföring av elektrokardiogram (EKG) till en expert för tolkning och triage minskar tiden till akut perkutan koronar intervention (PCI) hos patienter med ST-höjningsinfarkt (STEMI). För att upptäcka alla STEMI-patienter bör EKG överföras vid misstanke på hjärtischemi. Syftet med denna studie var att undersöka förmågan hos ett artificiellt neuralt nätverk (ANN) att på ett…

Cirkadiska presentationsmönster och EKG för män och kvinnor med misstänkt akut koronart syndrom på akutmottagningen [Engelska]
|

Cirkadiska presentationsmönster och EKG för män och kvinnor med misstänkt akut koronart syndrom på akutmottagningen [Engelska]

Presentationsmönstren var ganska lika för män och kvinnor med stor sannolikhet för akut koronart syndrom (ACS) för dem som sökte på morgonen. Detta kan vara relaterat till förändringar i trombolytisk aktivitet, trombocytaggregering och sympatisk systemaktivering. Hos patienter med EKG-tecken på ST-höjning var sannolikheten för ACS mycket mindre för män än för kvinnor. Detta kan kanske…

Moderaterna måste sopa framför sin egen dörr

Moderaterna måste sopa framför sin egen dörr

Att iranierna är Mats Nilsson tacksamma för hans motioner i riksdagen är ingen hemlighet. Många iranska radio- och tv-kanaler i exil har talat om Nilsson. Men frågan återstår; Hur kan Urban Ahlins önskan om samarbete och dialog med Hamas vara dåligt, men inte Reza Khelilis öppna stöd till den regim som håller Hamas på benen?