Massakren 1988 hemsöker fortfarande den islamiska regimen i Iran [Engelska]

Massakren 1988 hemsöker fortfarande den islamiska regimen i Iran [Engelska]

Sommaren 1988, under Mir-Hussein Mousavis premiärskap, avrättades tusentals motståndare till den Islamiska republiken medan de satt i fängelse. Nyligen publicerade bevis från Amnesty International visar att Mousavi, trots sina förnekanden, var medveten om avrättningarna som kastar en mörk skugga över reformiströrelsen i Iran.

”Operation Rimfrost bygger, liksom annat polisiärt arbete, på vetenskaplig grund.”
| |

”Operation Rimfrost bygger, liksom annat polisiärt arbete, på vetenskaplig grund.”

Den ekonomiska brottsligheten må vara högre i områden som Limhamn och Västra hamnen, men det är brott där polisen oftast inte behöver sätta in massiva razzior, skriver Ardavan Khoshnood, docent i akutsjukvård vid Lunds universitet och kriminolog.

Dödligt våld i Sverige: Profilering av gärningsmän genom latent klassanalys [Engelska]
| |

Dödligt våld i Sverige: Profilering av gärningsmän genom latent klassanalys [Engelska]

Bakgrund Sverige har under de senaste åren bevittnat allt fler mord/dråp, vilket har bidragit till ökat antal dödligt våld. Försök att profilera brottslingar som begår sådana brott är av stor betydelse, eftersom sådant information om gärningsmännen kan bidra till bättre brottsförebyggande åtgärder. Vi ville därför studera karakteristika hos individer som dömts och/eller misstänks för mord/dråp,…

Karakteristika för dömda män som våldtagit kvinnor i södra Sverige mellan 2013 och 2018: en pilotstudie [Engelska]
|

Karakteristika för dömda män som våldtagit kvinnor i södra Sverige mellan 2013 och 2018: en pilotstudie [Engelska]

Syftet med denna studie var att utvärdera karakteristika hos vuxna manliga lagöverträdare som dömts för våldtäkt eller grov våldtäkt mot vuxna kvinnor. Vi granskade alla fällande dom (n = 21) baserat på domstolshandlingar från tingsrätten, hovrätten och information från Skatteverket i Malmö, mellan 2013 och 2018. Resultaten indikerar att de vanligaste gärningsmannakarakteristikan var en ensamstående…

Corona är ett hot mot Sveriges säkerhet
| |

Corona är ett hot mot Sveriges säkerhet

En infektionssjukdom som covid-19 hotar både den mänskliga säkerheten och den nationella säkerheten. En politisk instabilitet till följd av en dålig ekonomi, minskat förtroende för samhällsinstitutioner, generell demoralisering samt rädsla, kan också ge konsekvenser som direkt hotar Sveriges säkerhet, skriver Ardavan Khoshnood, läkare och kriminolog.

Syrgasbehandling hos patienter med hjärtinfarkt (STEMI) baserat på vilken kranskärl som är involverad: resultat från den randomiserade kontrollerade SOCCER -studien [Engelska]

Syrgasbehandling hos patienter med hjärtinfarkt (STEMI) baserat på vilken kranskärl som är involverad: resultat från den randomiserade kontrollerade SOCCER -studien [Engelska]

Bakgrund Syrgasbehandling (O2) har varit en hörnsten i behandlingen av patienter med hjärtinfarkt. Nyligen genomförda studier konstaterar dock att kompletterande O2-terapi kanske inte har någon effekt hos dessa patienter. Syftet med denna studie var således att utvärdera effekten av O2-terapi hos patienter med STEMI baserat på vilken kranskärl som är drabbat; LAD eller icke-LAD. Metod…