Elektrokardiografiska förändringar i differentieringen av ischemisk och icke-ischemisk ST-höjning [Engelska]

Elektrokardiografiska förändringar i differentieringen av ischemisk och icke-ischemisk ST-höjning [Engelska]

Mål Perikardit, takotsubokardiomyopati och tidigt repolarisationssyndrom (ERS) är välkända för att efterlikna ST-höjningsinfarkt (STEMI). Vi ville studera om EKG-fynd som reciproka ST-sänkningar, PR-sänkningar, ST-segment konvexitet eller terminal QRS-distorsion kan skilja mellan ST-höjning på grund av ischemi och icke-ischemiska tillstånd. Design 85 patienter med STEMI och 94 patienter med icke-ischemisk ST-höjning inkluderades. Alla patienter hade akut…

Diagnostisk noggrannhet för Troponin T uppmätt ≥6h efter symptom start för att utesluta hjärtinfarkt [Engelska]

Diagnostisk noggrannhet för Troponin T uppmätt ≥6h efter symptom start för att utesluta hjärtinfarkt [Engelska]

Mål Riktlinjer rekommenderar ett enda högkänsligt hjärttroponin T (hs-cTnT) ≤14 ng/L uppmätt ≥6 h efter bröstsmärta i kombination med en GRACE-poäng <140 och att patienten är smärtfri för att utesluta hjärtinfarkt (MI). Det finns dock lite data om hur denna strategi presterar. Vi syftade därför till att utvärdera den diagnostiska noggrannheten för denna strategi. Design Detta var…

Profilering av ensamagerande terrorister: En tvärsnittsstudie av ensamagerande terrorister i Västeuropa (2015–2016) [Engelska]
|

Profilering av ensamagerande terrorister: En tvärsnittsstudie av ensamagerande terrorister i Västeuropa (2015–2016) [Engelska]

Ensamagerande terrorister är ett växande hot i västeuropeiska länder eftersom antalet attacker som utförs av dem har mångdubblats under de senaste 15 åren. Kunskap om denna typ av terrorism är dock otillräcklig. Den här aktuella studien utvärderar om det finns några gemensamma personliga, sociala, psykologiska och operativa egenskaper hos ensamagerande terrorister (LAT) och om någon…

Diagnostisk noggrannhet beträffande anamnes och klinisk undersökning för att förutsäga allvarliga hjärthändelser inom 30 dagar hos patienter med akut bröstsmärta [Engelska]

Diagnostisk noggrannhet beträffande anamnes och klinisk undersökning för att förutsäga allvarliga hjärthändelser inom 30 dagar hos patienter med akut bröstsmärta [Engelska]

Bakgrund Utvärdering av patienter med bröstsmärta på akuten är baserad på anamnes, klinisk undersökning, EKG samt troponin. Även om det finns flera tidigare studier om detta ämne, har de i vissa fall gett inkonsekventa resultat. Syftet med denna studie var därför att utvärdera den diagnostiska och prognostiska noggrannheten hos faktorer i patientens anamnes och den…

”Så har Malmö lyckats få ner våldsbrottsligheten”
| |

”Så har Malmö lyckats få ner våldsbrottsligheten”

Under de senaste tre åren har Malmö haft 26 dödsskjutningar. Men efter att polisen börjat sätta hårt mot hårt med ett effektivt spanings­arbete, punktmarkering av tongivande kriminella, samverkan med andra myndigheter och en satsning på avhopparverksamheten har våldet med skjutvapen minskat betydligt, skriver kriminolog Ardavan Khoshnood.

Elektrokardiografiska förändringar i differentieringen av ischemisk och icke-ischemisk ST-höjning [Engelska]
|

Elektrokardiografiska förändringar i differentieringen av ischemisk och icke-ischemisk ST-höjning [Engelska]

Reciprok ST-sänkning, PR-sänkning i bröstavledningar och terminal QRS-distorsion kan förbättra upptäckten av sann STEMI. Konvex ST-förhöjning är vanligare vid ischemiska än hos icke-ischemiska patienter, men majoriteten av STEMI-patienterna har inte konvex ST-förhöjning.