Pahlavi kungarna och myntets andra sida [Engelska]

Det var med stort intresse som jag läste artikeln “Political Power of Iranian Hierocracies” av János Jany publicerad i Comparative Civilizations Review (83, 2020: 67-102). Att skriva om iransk historia är ingen lätt uppgift eftersom historiska synpunkter har varit mycket politiserade. Detta är särskilt fallet när vi diskuterar Pahlavi-dynastin, särskilt dess grundare, Reza Shah Pahlavi och hans efterträdare, Mohammed Reza Shah Pahlavi. Det är därför av stor vikt att vara transparent och, när det är möjligt, presentera de olika åsikter och tankeställningar som kan finnas med avseende på Pahlavi-dynastin (Khoshnood, 2019).

Ardavan Khoshnood

2021

Comparative Civilizations Review, 84(84):9