·

Prehospital förutsägelse av transmural myokardinfarkt och behovet av akut koronart reperfusion av ett artificiellt neuralt nätverk jämfört med en läkare på hjärtintensivavdelningen [Engelska]

Vårt artificiella neurala nätverk (ANN) förutspådde hjärtinfarkt och behovet av omedelbar reperfusionsbehandling med en högre känslighet än hjärtintensivläkaren. Vårt ANN kan således användas som beslutsstöd i ambulanser. Värdet skulle främst vara att utesluta akut hjärtinfarkt och behovet av omedelbar reperfusion. När ANN föreslår omedelbar reperfusion, behöver dock läkaren fortfarande behöva konsulteras för att minska onödiga reperfusionsbehandlingar.

Jakob Lundager Forberg, Ardavan Khoshnood, Michael Green, Mattias Ohlsson, Lars Edenbrandt, Ulf Ekelund

2008

Svensk förening för Akutsjukvård, Nationella mötet i Akutsjukvård, Lund