·

Prehospital förutsägelse av transmural myokardinfarkt och behovet av akut koronart reperfusion av ett artificiellt neuralt nätverk jämfört med en läkare på hjärtintensivavdelningen [Engelska]

Vårt artificiella neurala nätverk (ANN) förutspådde hjärtinfarkt och behovet av omedelbar reperfusionsbehandling med en högre känslighet än hjärtintensivläkaren. Vårt ANN kan således användas som beslutsstöd i ambulanser. Värdet skulle främst vara att utesluta akut hjärtinfarkt och behovet av omedelbar reperfusion. När ANN föreslår omedelbar reperfusion, behöver dock läkaren fortfarande behöva konsulteras för att minska onödiga reperfusionsbehandlingar.