·

Profilering av ensamagerande terrorister: En tvärsnittsstudie av ensamagerande terrorister i Västeuropa (2015–2016) [Engelska]

Ensamagerande terrorister är ett växande hot i västeuropeiska länder eftersom antalet attacker som utförs av dem har mångdubblats under de senaste 15 åren. Kunskap om denna typ av terrorism är dock otillräcklig. Den här aktuella studien utvärderar om det finns några gemensamma personliga, sociala, psykologiska och operativa egenskaper hos ensamagerande terrorister (LAT) och om någon profil kan tas fram med avseende på en LAT. Författarna identifierade 36 LAT mellan 1 januari 2015 och 31 december 2016 i västeuropeiska länder genom att använda sig av "Global Terrorism Database". Studien profilerade dessa LAT med avseende på deras sociodemografiska egenskaper, attack egenskaper, radikaliseringsmetoder, ideologi, modus operandi och typologi. Studien visar att terroristattacker av ensamagerande terrorister i Västeuropa har genomgått förändringar, och även om det inte finns en enda unik profil för dem, så finns det gemensamma egenskaper som motiverar ytterligare studier.

Mohamamdmoein Khazaeli Jah, Ardavan Khoshnood

2019

Journal of Strategic Security, 12(4):25-49