·

Qods-styrkans roll i Islamiska republiken Irans utrikespolitik [Engelska]

Etableringen av Islamiska republiken Iran (IRI) 1979 hade stor inverkan på säkerhetsfrågor i både regionen så väl som utanför Mellanöstern. Den nya republikens utrikespolitik visade sig att vara fientligt och aggressivt. För att skydda den nyetablerade regimen och revolutionen inrättades det islamiska revolutionsgardet, Pasdaran, där dess utrikesgren fick namnet Qods-styrkan (QF). Genom att granska vetenskapliga verk och regimens egna publikationer syftar den aktuella artikeln till att studera och analysera IRI:s utrikespolitik och QF:s roll i den. Denna artikel visar att även om terrorism genom QF fortfarande är IRI:s modus operandi, har QF genom åren utvecklats och använder även andra metoder för att påverka och cementera IRI:s makt på den internationella arenan. Artikeln drar även slutsatsen att det är högst osannolikt att IRI reformeras så länge det nuvarande ledarskapet fortsätter att styra, och om regimen känner sig hotad kommer den att använda terrorism och våld för att garantera dess överlevnad.

Ardavan Khoshnood

2020

Central European Journal of International and Security Studies, 14(3):4-33