Replik: Rektalpalpation ska självklart göras i vissa fall

Peter Gunvén skriver att vi »bestämt avråder från rektalpalpation som rutin vid … akuta buksymtom«. Men vi uttrycker oss inte riktigt så. I artikeln konstaterar vi att det som är publicerat gällande värdet av rektalpalpation (PR) vid akut buk håller låg vetenskaplig kvalitet, och att de data som finns talar emot värdet av rutinmässig PR.