Rutinmässig rektalpalpation vid akut buk har inget visat värd

I klinisk praxis görs palpation per rektum rutinmässigt på vuxna patienter vid akut buk.  Vi utvärderade evidensen för detta genom en systematisk litteratursökning och identifierade 16 relevanta originalstudier.  Dessa visade att det saknas evidens för diagnostisk nytta av rektalpalpation vid akut buk, inklusive misstänkt appendicit. Rutinmässig rektalpalpation bör inte göras vid akut buk hos vuxna.

Ardavan Khoshnood, Ulf Ekelund

2014

Läkartidningen, (3-4):89-90