Safe and Healthy Para sport project (SHAPE): ett studieprotokoll av en komplex intervention inom Para sport [Engelska]

Elit Para-idrottare rapporterar en hög förekomst av idrottsskador, sjukdomar och andra hälsoproblem. Trots detta finns det få förebyggande program inom Para sport, och många av de befintliga förebyggande programmen är inte anpassade till Para-idrottare. För att förbättra framgången med förebyggande åtgärder har det föreslagits att idrottssäkerhetsarbete bör underlätta det hälsofrämjande arbetet, inklusive hälsoutbildning för idrottare. Därför är det övergripande syftet med detta projekt att utvärdera en tillgänglig hälsofrämjande webbplattform som en del av en komplex intervention som syftar till att förbättra kunskapen om idrottares hälsa inom parasport.

Kristina Fagher, Lovemore Kunorozva, Marelise Badenhorst, Wayne Derman, James Kissick, Evert Verhagen, Osman Hassan Ahmed, Moa Jederström, Neil Heron, Ardavan M Khoshnood, Andressa Silva, Göran Kenttä, Jan Lexell

2022

BMJ Open Sport & Exercise Medicine, 8(3):e001392