·

Iran-Kina-avtalets Säkerhetskonsekvenser [Engelska]

Konsekvenserna av det nyligen signerade kinesisk-iranska avtalet handlar om mer än ekonomin. Avtalet omfattar även säkerhetsfrågor som rör underrättelse- och militärt samarbete som ger både Iran och Kina fördelar gentemot rivaliserande stater.

Arvin Khoshnood, Ardavan Khoshnood

2021

Begin-Sadat Center for Strategic Studies, Perspectives Paper, No. 2019