Sannolikheten för akut koronart syndrom hos akuta patienter med bröstsmärta varierar vad gäller tidpunkt för akutbesöket [Engelska]

Bakgrund Det finns en dygnsvariation vad gäller akut koronart syndrom (ACS). Syftet med denna studie var att belysa om sannolikheten för ACS bland patienter med bröstsmärta på akutmottagningen (ED) varierar med tidpunkten för när patienterna söker akuten. Metoder Alla patienter som sökte Lunds ED med bröstsmärta eller obehag i bröstet under 2006 och 2007 inkluderades i studien. Ålder, kön, ankomsttid till ED och utskrivningsdiagnos (ACS eller inte) erhölls från de elektroniska journalerna. Resultat Det var en tydlig men måttlig dygnsvariation i sannolikheten för ACS bland patienter med bröstsmärta; sannolikheten att diagnostiseras med ACS var nästan dubbelt så hög mellan klockan 8 och 10 än mellan 18 och 20. Detta förklaras främst av en variation i ACS-sannolikheten hos kvinnor och patienter under 65 år, utan någon signifikant variation hos män och patienter över 65 år. Slutsatser Våra resultat indikerar att det finns en dygnsvariation i sannolikheten för ACS bland patienter med bröstsmärta på akuten och föreslår att läkare bör överväga tidpunkten för presentation på ED när de bestämmer sannolikheten för ACS hos en patient.

Ulf Ekelund, Mahin Akbarzadeh, Ardavan Khoshnood, Jonas Björk, Mattias Ohlsson

2012

BMC Research Notes, 5(420)