SEAL modellen — En modell för att uppskatta trängsel på svenska akutmottagningar utifrån arbetsbelastning [Engelska]

Bakgrund Trängsel på akutmottagningen är ett ökande problem i många länder. Syftet med denna studie var att utveckla en kvantitativ modell som uppskattar trängseln utifrån arbetsbelastning på svenska akutmottagningar. Metod Vid fem olika akutmottagningar bedömde ansvarig läkare och sjuksköterska arbetsbelastningen på akuten på en skala från 1 till 6 vid randomiserade tidpunkter under en treveckorsperiod under år 2013. Baserat på dessa bedömningar skapades en regressionsmodell med hjälp av data från det datoriserade patientloggsystemet för att uppskatta trängseln på akutmottagningarna baserat på arbetsbelastning. Resultat Bedömningar gällande arbetsbelastning och data om 14 variabler i patientloggsystemet samlades in vid 233 tidpunkter. Fyra av variablerna visade sig vara signifikant korrelerade med arbetsbelastnings bedömningarna.

Jens Wretborn, Ardavan Khoshnood, Mattias Wieloch, Ulf Ekelund

2015

PLoS ONE, 10(6):e0130020