·

Sexualmord mellan män: En systematisk översikt [Engelska]

Forskning om sexualmord har främst fokuserat på manliga förövare och kvinnliga offer, med mindre uppmärksamhet på sexualmord mellan män (MMSH). EVi utförde en systematisk literaturstudie i syfte att bättre förstå MMSH, inklusive dess frekvens, mönster och karakteristika hos offer och förövare. Efter att ha granskat studier enligt PRISMA-riktlinjerna valdes fyra artiklar ut för analys. Vår studie fann att MMSH är sällsynt, med distinkta motivationer och brottsmönster jämfört med kvinnliga sexualmord utförda av män.

Emelie Stiernströmer, Ardavan Khoshnood

2024

International Journal on Criminology, 11(1):41-68