Läkarutbildningen kan kortas

Debattartikel om att läkarutbildningen borde förkortas.

Ardavan Khoshnood

2012

Läkartidningen, (36):1517