Simulatorträning ger nya läkare självförtroende vid akuta tillstånd

Målbeskrivningen för den nya sexåriga läkarutbildningen lyfter fram att en läkare ska kunna visa förmåga att självständigt inleda diagnostik och behandling vid livshotande akuta tillstånd.Sedan 2017 har fler än tusen läkarstudenter i Lund genomgått 5 veckors utbildning i akut omhändertagande.Under utbildningen handlägger studenterna ett stort antal olika livshotande akuta tillstånd i fullskalesimulator.Utbildningen omfattar även föreläsningar, tematiska fallseminarier och verksamhetsintegrerat lärande under individuell handledning.Avslutningsvis examineras varje students förståelse, förmåga och förhållningssätt i samband med simulerat akut omhändertagande i realtid.

Jonas Åkeson, Ardavan Khoshnood, Jakob Lundager Forberg, Ulf Ekelund

2022

Läkartidningen, 119(44-45):1454-1456