· ·

Skjutvapen policy, förebyggande av självmord och den svenska modellen [Engelska]

Självmord är ett globalt hälsoproblem och att begå självmord med ett skjutvapen är en vanlig metod. Eftersom färska studier diskuterar vikten av att ta bort en eventuell skjutvapen som ägs av en patient som försökt begå självmord i USA, kan Sverige och den svenska modellen vara användbara för amerikanska beslutsfattare. Sverige har en låg andel skjutvapenrelaterade självmord som antas vara en direkt återspegling av de mycket restriktiva vapenlagarna i landet. USA som dock har mindre restriktiva vapenlagar, har en hög nivå av skjutvapenrelaterade självmord. USA är därför i akut behov av reformer i sina vapenlagar, annars kan självmordsförebyggande insatser riskera att vara förgäves.

Ardavan Khoshnood

2018

Suicidology Online, 9:4