· ·

Skjutvapenrelaterat mord och dråp i Sverige: En latent klassanalys av misstänkta förövare [Engelska]

Sverige har bevittnat en betydande ökning av antalet skjutvapenrelaterade mord och dråp. Vi syftade därför till att studera egenskaperna hos personer som misstänks för mord/dråop, försök till mord/dråp, förberedelser ftill mord/dråp samt stämpling till mord/dråp med ett skjutvapen i Sverige. Genom att använda information från olika register inkluderades misstänkta personer mellan 2000 och 2017 och i åldern 15 till 60 år i studien. Totalt utvärderades 889 individer. En anmärkningsvärd del var kvinnor (5,1%). Latent klassanalys identifierade tre klasser, där två klasser var klasser innehållande individer med hög brottsaktivitet, och en klass vlåg brottsaktivitet. Identifiering av dessa klasser kan användas för effektivare brottsförebyggande åtgärder.

Ardavan Khoshnood, Henrik Ohlsson, Jan Sundquist, Kristina Sundquist

2023

Crime & Delinquency, 69(1):88-104