· ·

Skjutvapenrelaterat mord och dråp i Sverige: En latent klassanalys av misstänkta förövare [Engelska]

Sverige har bevittnat en betydande ökning av antalet skjutvapenrelaterade mord och dråp. Vi syftade därför till att studera egenskaperna hos personer som misstänks för mord/dråop, försök till mord/dråp, förberedelser ftill mord/dråp samt stämpling till mord/dråp med ett skjutvapen i Sverige. Genom att använda information från olika register inkluderades misstänkta personer mellan 2000 och 2017 och i åldern 15 till 60 år i studien. Totalt utvärderades 889 individer. En anmärkningsvärd del var kvinnor (5,1%). Latent klassanalys identifierade tre klasser, där två klasser var klasser innehållande individer med hög brottsaktivitet, och en klass vlåg brottsaktivitet. Identifiering av dessa klasser kan användas för effektivare brottsförebyggande åtgärder.