·

SOCCER-studien: Effekter av syregasbehandling på räddat myokard vid ST-höjningsinfarkt – En randomiserad studie [Engelska]

Våra resultat visar ingen skillnad gällande räddat myokard mellan syrgasgruppen och luftgruppen vilket tyder på att syrgasbehandling inte påverkade effekten av reperfusion hos STEMI-patienter som accepterats för akut PCI. Dessa resultat visar att det är säkert att inte ge syrgasbehandling till normoxiska STEMI-patienter.