ST-J-amplituder från bröstet baserat på armelektroder som referens istället för Wilsons centrala terminal i smartphone-EKG-applikationer [Engelska]

EKG-registrering med smartphone skulle kunna möjliggöra mycket tidig upptäckt av hjärtinfarkt och kunna fungera som ett substitut för EKG-apparater i områden där sådana saknas. Detta sätt att registrera EKG är dock begränsat av att inte ha tillgång till alla delar som finns i en riktig EKG-apparat. Skillnader jämfört med konventionellt EKG kan därför uppstå. Med kännedom om hur de olika avledningarna av EKG skapas, kan man utifrån ett riktigt EKG beräkna hur EKG skulle ha sett ut om man istället hade registrerat det med smartphone-tekniken. Smartphone-EKG-utseendet beräknades för ett stort antal patienter med blandade diagnoser. För de flesta patienter var skillnaden mellan vanligt EKG och smartphone-EKG liten, men i fall där betydande EKG-förändringar fanns, exempelvis i fall av hjärtinfarkt, hade EKG-bilden påverkats betydligt om den hade registrerats enligt smartphone-metoden.

Thomas Lindow, Henrik Engblom, Ardavan Khoshnood, Ulf Ekelund, Marcus Carlsson, Olle Pahlm

2018

Annals of Noninvasive Electrocardiology, 23(5):e12549