Strängare straff har föga effekt när det gäller våld i nära relationer

Män som slår kvinnor är i regel återfallsbrottslingar, skriver forskaren Ardavan Khoshnood. Eftersom brotten begås i stundens hetta är straffens längd sällan avskräckande.

Ardavan Khoshnood

2022

Kvartal, 5 januari