·

Svenska våldtäkts brottslingar – en latent klassanalys [Engelska]

Sverige har bevittnat en ökning av antalet sexualbrott inklusive våldtäkt. Kunskapen om vilka som gör sig skyldiga till dessa brott är därför av betydelse för brottsförebyggande åtgärder. I denna studie ville vi evaluera egenskaper hos personer som dömts för våldtäkt, grov våldtäkt, försök till våldtäkt eller försök till grov våldtäkt (förkortad våldtäkt+), mot en kvinna ≥18 år, i Sverige. Genom att använda information från svenska brottsregistret inkluderades brottslingar mellan 15 och 60 år gamla som dömts för våldtäkt+ mellan 2000 och 2015. Totalt 3039 gärningsmän ingick i analysen. En majoritet av dem var invandrare (n = 1800; 59,3%) varav en majoritet (n = 1451; 47,8%) var födda utanför Sverige. Med latent klassanalys identifierades två klasser: Klass A, innehållande gärningsmän med få tidigare brottslighet samt låg förekomst av psykisk ohälsa och missbruksproblem, samt Klass B, innehållande gärningsmän med höga nivåer av tidigare kriminalitet, psykiatrisk ohälsa och missbruksproblem.

Ardavan khoshnood, Henrik Ohlsson, Jan Sundquist, Kristina Sundquist

2021

Forensic Sciences Research, 6(2):124-132